Privacy Policy Veganity Foods

Door middel van de site www.veganityfoods.com (hierna: Website) biedt Veganity Foods informatie over producten en de mogelijkheid om bestellingen door te geven aan Veganity Foods. In deze Privacy Policy informeert Veganity Foods u over het gebruik van uw persoonsgegevens op de Website en op de wijze waarop deze gegevens en de privacy beschermd wordt.

Indien u gebruik maakt van de Website stemt u ondubbelzinnig in met de opslag, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens aan de hand van deze Privacy Policy.

Aangaande het verwerken van uw persoonsgegevens is Veganity Foods gevestigd te Tilburg aan de Heuvelstraat 139a verantwoordelijk in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Veganity Foods meldt de verwerking van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer [invullen].

 

Welke gegevens verzamelen we?

Bij het plaatsen van een bestelling via de site verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam
 2. Geboortedatum
 3. Adres en Woonplaats
 4. E-mailadres
 5. Telefoonnummer
 6. IP-adres

 

Waarvoor verzamelen wij de persoonsgegevens?

De hiervoor vermelde gegevens gebruikt Veganity Foods voor de volgende doeleinden.

 • Toegang tot de Website;
 • Voor het goed ten uitvoer brengen van de bestelling;
 • Statistische en analytische doeleinden;
 • Voor het verstrekken van informatie over producten en diensten van Veganity Foods, bijvoorbeeld via de sms of de mail. Dit gebeurt uitsluitend indien hiervoor toestemming gegeven is;
 • Het verzenden van enquêtes ter verbetering van onze diensten;

Indien wij gegevens gebruiken voor statistische en analytische doeleinden, dan zullen deze gegevens geanonimiseerd zijn. Waardoor deze onmogelijk te herleiden zijn naar de gebruikers.

Ter verwerking van de bestelling kunnen uw gegevens, al dan niet voor korte duur, doorgegeven worden aan derden. Deze derden ontvangen deze gegevens voor doelen als hierboven beschreven en handelen in ons belang. Denk hierbij aan derden die betalingsmogelijkheden faciliteren.

Uw gegevens zullen enkel verwerkt worden ten behoeve van doelen genoemd in deze Privacy Policy.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Veganity Foods verstrekt uw gegevens niet voor andere doelen dan hiervoor bepaald, tenzij daartoe op grond van een wettelijke bepaling een verplichting geldt.

Veganity Foods heeft de mogelijkheid om voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik te maken van andere dienstverleners. Indien dit het geval is dan zal deze dienstverlener door middel van een overeenkomst ook verplicht zijn om de bepalingen uit onze Algemene Voorwaarden en Privacy Policy na te leven.

 

Beveiligingsmaatregelen

Ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens past Veganity Foods passende beveiligingsmaatregelen toe om enig verlies of enige onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Desondanks kan Veganity Foods niet instaan voor mogelijke schade bij misbruik van uw gegevens door derden. Het gebruik van de Website is dan ook volledig voor uw eigen risico.

 

Inzage en verwijdering van uw gegevens

U bent gerechtigd tot inzage en verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met Veganity Foods via onze website of:

Veganity Foods

Heuvelstraat 139a

5038 AD Tilburg

 

Overdracht

Indien er in toekomstige omstandigheden sprake zou zijn van een aanmerkelijke wijziging van de zeggenschap binnen Veganity Foods behoudt Veganity Foods zich het recht om de verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan de derde als deel van de onderneming.

 

Wijzigingen

Veganity Foods behoudt zich het recht tot het wijzigen van deze Privacy Policy.